Ako nastaviť upozornenia (emailom, SMS, notifikácie)

Návod

Návod ako nastaviť emaily, sms a notifikácie pre Vás ako poskytovateľa služby aj Vašich zákazníkov.

1. Začnite kliknutím na horné menu Nastavenie kalendára.

2. Posielať denný prehľad rezervácií čakajúci na dokončenie ?/ zakliknutím nastavíte možnosť zasielať denný prehľad rezervácií čakajúcich na dokončenie

3.  Posielať denný prehľad zrušených rezervácií ?/ zakliknutím možnosti si nastavíte zasielanie denného prehľadu zrušených rezervácií.

4. Potvrdenie rezervácie/ vyberieme ako chceme aby sme byli informovaní my (poskytovateľ služby) a ako má byť informovaný zákazník. Vybrať sa dá z troch možností. Môžeme vybrať aj viacero možností súčasne 1. e-mail, 2. sms, 3. notifikácia.

5.  Zamietnutie rezervácie/vyberieme ako chceme aby sme byli informovaní my (poskytovateľ služby) a zákazník.
Dá sa vybrať z troch možností, môžeme vybrať aj viacero súčasne 1. e-mail, 2. sms, 3. notifikácia.

6.  Zrušenie rezervácie/vyberať sa dá  z troch možností, môžeme vybrať aj viacero možností súčasne 1. e-mail, 2. sms, 3. notifikácia

7.  Rezervácia čaká na schválenie/vyberieme ako chceme aby sme byli informovaní my (poskytovateľ služby) a zákazník o rezervácií. Dá sa vybrať z troch možností, môžeme vybrať aj viacero možností súčasne 1. e-mail, 2. sms, 3. notifikácia 

8. Nová rezervácia/ vyberieme ako chceme aby sme byli informovaní my (poskytovateľ služby) a zákazník o novej rezervácii. Dá sa vybrať z troch možností, môžeme vybrať aj viacero súčasne 1. e-mail, 2. sms, 3. notifikácia.

9. Úprava rezervácie/vyberieme ako chceme aby sme byli informovaní my (poskytovateľ služby) a zákazník. Dá sa vybrať z troch možností, môžeme vybrať aj viacero súčasne 1. e-mail, 2. sms, 3. notifikácia.

Doporučenie:
Aktivity, ktoré robíme my ako poskytovateľ služby, si môžeme nechať bez notifikácie pre nás bez upozornenia.

10. Upomienky o rezerváciách/ vyberieme ako chceme aby sme byli informovaní my (poskytovateľ služby) a zákazník.
Dá sa vybrať z troch možností, môžeme vybrať aj viacero možností súčasne 1. e-mail, 2. sms, 3. notifikácia.

11. Na záver nastavenia uložíme kliknutím na modré tlačidlo Uložiť nastavenia.

Nenašli ste odpoveď na svoje otázky?