Ako potvrdiť rezerváciu

Návod

V návode si ukážeme ako potvrdiť rezerváciu v prípade, že sme zvolili v nastaveniach možnosť, že chceme manuálne potvrdzovať každú rezerváciu klientom, ktorí si spravia rezerváciu online na Vašej subdoméne.

1.  Potvrdená rezervácia je jednofarebná vľavo a šrafovaná rezervácia je nepotvrdená vpravo.

2. Kliknutím na šrafovanú rezerváciu sa nám rozbalí okno Rezervácia. Vidíme rozsah služby, meno klienta. Prst hore alebo prst dole ukazujú štatistiku dochvíľnosti klienta. Či prišiel načas, prišiel neskoro alebo neprišiel vôbec. Na základe uvedených údajov sa rozhodnete, či uvedenú rezerváciu schválite alebo nie. Kliknutím na tlačidlo Schváliť rezerváciu potvrdiť. Kliknutím na tlačidlo Neschváliť rezerváciu nepotvrdíme.

3. V prípade schválenia sa rezervácia zmení zo šrafovanej farby na jednofarebnú. Rezervácia je potvrdená a klient bude informovaný, že jeho rezervácia bola schválená.

Nenašli ste odpoveď na svoje otázky?