Ako pridať nové služby

Návod

V nasledujúcom návode Vám ukážeme si ako pridať nové služby alebo produkty , alebo nastaviť existujúce služby alebo produkty, ktoré ponúkate v kalendári.

1.  Najprv si ukážeme ako Pridať novú službu. Z menu vľavo vyberte „Nastavenie kalendára“.

2. Z menu vľavo vyberieme Poskytované služby.

3. Klikneme na Nová služba.

4. Do Názvu služby vpíšeme novú službu (napr. farbenie vlasov). Vyberieme farebnosť v kalendári, akou chceme aby bola služba viditeľná.

Vyplníme povinné polia:
Popis služby/Informatívny popis služby alebo produktu
Trvanie/Približná dĺžka trvania služby
Cena v €/Cena služby alebo produktu v eurách

Nepovinné polia:
Kapacita/Ak je pri službe možné mať viacero klientov naraz, zadajte ich počet (napr. fitnes tréner, učiteľ cudzieho jazyka a podobne.)
Pridať doplňujúcu otázku/Ak je potrebné pre Vás viac informácii od Vašich zákazníkov pre výkon služby alebo zakúpenie produktu
Povinná otázka/Ak otázku označíte za povinnú klienti nebudú môcť spraviť rezerváciu bez jej zodpovedania
Zamestnanci, ktorý službu môžu vykonávať/ K službe priraďte zamestnancov, ktorí ju budú vykonávať menu vľavo vyberieme Poskytované služby.

7. Kliknutím na modré tlačidlo Pridať do služieb, priradíme službu do portfólia, ktoré zákazníkom poskytujete.

8. Ukážeme si ako nastavíme služby alebo produkty, ktoré prostredníctvom kalendára ponúkame. Začneme kliknutím na tlačidlo ceruzka.

9. Dostaneme sa do menu Úprava služby.

10. Ak chceme službu blokovať, stlačíme tlačidlo Blokovať službu !!!! Služba bude blokovaná, klienti sa na ňu nebudú môcť objednať. Systém automaticky skontroluje väzby na existujúce rezervácie. Otvorí sa okno kde si môžte zadať obdobie na aké chcete službu blokovať.

11. Na odblokovanie služby odstránime v (fajku) v boxe Blokovať službu !!!! Služba bude opätovne aktívna a klienti sa budú môcť objednávať.

Nenašli ste odpoveď na svoje otázky?