Ako pridať rezerváciu externe - nový zákazník

Návod

V návode si ukážeme ako urobiť rezerváciu pre úplne nového klienta. Klient musí poznať vašu doleuvedenú adresu buď z reklamy na internete, facebooku, mailu, z vizitky alebo ako doporučenie od Vášho spokojného zákazníka.

1.  Napíšeme do vyhľadávača adresu a dostaneme sa kalendára Diára24.

2. Dostaneme sa na stránku kalendára. Diár24 môže fungovať ako Vaša webová stránka alebo sa môže sa stať súčasťou Vašej terajšej webovej stránky. Kalendár môžete dokonca pridať aj na facebook.

3. Klienti si môžu vybrať službu o ktorú majú záujem, biele miesta v kalendári sú časy kedy sa môžu online objednať a rezervovať termín.

4. Nový klient si zvolí z menu vpravo modré tlačidlo Nová rezervácia.

6.  Klient si zadá si svoje údaje:
Povinné údaje:
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
Mail:
Službu:
Zamestnanca kto bude službu poskytovať:
Dátum:
Čas:
Odpoveď na otázku (povinnú alebo nepovinnú):

7. Kliknutím na modré tlačidlo Pridať do kalendára klient potvrdí svoju rezerváciu v online rezervačnom systéme.

8. Klient následne uvidí svoju rezerváciu v kalendári farebne vyšrafovanú (znamená to, že je v systéme nastavené, že rezervácia je podmienečne schvaľovaná poskytovateľom služby.) Klientovi príde mail alebo sms o podmienečnom rezervovaní. Rezervácia sa objaví v kalendári šrafovane.

9.  Poskytovateľovi služby sa objaví okno kde rezerváciu môže schváliť.

10. Keď rezerváciu schváli poskytovateľ služby v kalendári sa to zmení farba zo šrafovanej na obyčajnú a klientovi príde potvrdenie prostredníctvom sms alebo mailu podľa nastavenia.

Nenašli ste odpoveď na svoje otázky?