Cenník paušálov

Poskytovateľ služby nie je platcom DPH.