Optická a farebná symbolika interného kalendára

Návod

V návode si vysvetlíme farby značenia v kalendári.

1. Šedé šrafované a plnofarebné udalosti – to sú rezervácie, ktoré prebehli v minulosti.

2. Farebné plnofarebné a šrafované udalosti – sú zobrazené rezervácie najbližších dní, ktoré sa ešte len uskutočnia.

3. Šrafovanie – ešte treba s rezerváciou pracovať.

4. Po kliknutí na šedo šrafovanú rezerváciu s rozbalí okno kde treba potvrdiť, či klient prišiel alebo neprišiel na objednaný termín.

5. Ak vyberieme možnosť Prišiel, v kalendári sa rezervácia označí plnofarebne ( ako vyriešená) s označením fajky (véčka).

6. Ak vyberieme možnosť Neprišiel, v kalendári sa rezervácia označí plnofarebne ( je vyriešená) šedou a so znakom x.

7. Šrafovaná farebná rezervácia v kalendári (nevyriešená) – kliknutím zistíme, že je to rezervácia, ktorú treba ešte schváliť.

8. Treba vybrať kliknutím na tlačidlo Schváliť alebo Neschváliť. Vieme si pozrieť meno zákazníka a štatistiku jeho návštev.

9. Rezervácia sa v kalendári prefarbí zo šrafovanej na plnofarebnú. Už máme v kalendári iba doriešené rezervácie. Tie čo sa už uskutočnili bledé a farebné, ktoré sa uskutočnia v najbližšom období.

Nenašli ste odpoveď na svoje otázky?