Rozhovor s klinikou MEDICOR

Čo vám Diar24 priniesol?

 

Vďaka rezervačnému systému Diar24 mám prehľad o rezerváciách celej kliniky, o objednávkach do všetkých ambulancií. Večer alebo ráno jednoducho pozriem na tablet a mám presnú informáciu o dnešnom programe svojej ambulancie i všetkých kolegov.

 

 

Ako ste riešili objednávky a rezervácie pred Diar24?

 

Používali sme kombináciu poznámok v objednávkovom zošite, resp. v počítači. Ale každá ambulancia mali vlastné rezervácie, nejaké rezervácie vznikali na recepcii z telefonátov alebo návštev klientov iných ambulancií. Mali sme potom pomerne veľký organizačný problém všetky objednávky a rezervácie koordinovať a zladiť.

 

 

Čo vás naozaj potešilo na rezervačnom systéme Diar24?

 

Čo som naozaj nevidela v žiadnom rezervačnom systéme je možnosť zrušiť, resp. preložiť všetky rezervácie na daný deň stisnutím jedného tlačidla, napríklad z dôvodu práceneschopnosti daného lekára. Systém súčasne odošle všetkým klientom s rezerváciami na daný deň sms alebo mail s vysvetlením a ospravedlnením, resp. s návrhom nového termínu. Naozaj skvelá funkcia, bežne sme týmto strávili možno hodinu telefonovania a vysvetľovania, resp. hľadania náhradných termínov.

 

 

Čo si ceníte na systéme Diar24? 

 

Objednali sme si síce rezervačný systém, ale v podstate sme dostali systém, ktorý vie byť dochádzkovým systémom – vidím od kedy do kedy pracujú lekári v našich ambulanciách. Systém dokáže cez štatistiky poskytovať informácie o výkonnosti jednotlivých ambulancii, lekárov alebo ošetrení. Dostaneme z Diar24 spätnú väzbu od klientov po ošetrení, vieme ju štatisticky vyhodnotiť a použiť ako nástroj motivácie a odmeňovania našich lekárov.

 

 

Ako hodnotíte svoje rozhodnutie používať systém Diar24?

 

Keď spätne hodnotím rozhodnutie používať systém Diar24 a to čo nám priniesol za obdobie jeho používania, tak to hodnotím ako skvelé rozhodnutie. Tento systém nám priniesol prehľadnosť a poriadok do rezervácii, jednoduché operatívne riadenie celej kliniky, prehľad nad výkonnosťou jednotlivých ambulancií a ziskovosťou kliniky. Naozaj je to skvelá vec.