Štatistika kontaktov

Návod

V návode si predvedieme ako sa dostanete k štatistikám Vašich klientov.

1. V menu hore vyberiete možnosť Kontakty.

2. Dostaneme sa do zoznamu Vašich klientov. Vidíme meno, telefónne číslo, mail a štatistiku návštev. Zdvihnutý prst označuje počet príchodov načas. Prst smerom dolu označuje zákazníkove príchody keď buď meškal alebo neprišiel vôbec. Táto informácia nám pomôže pri rozhodovaní, či zákazníkovu online rezerváciu prijmete alebo nie.

3. Kliknutím na ikonu hodín uvidíte termín poslednej rezervácie.

Nenašli ste odpoveď na svoje otázky?